Szépen és bölcsen, (bevalljam?) koldusul,
Makacs húzással húzom az életet
S vajjon szabad volna-e halnom
És most meghalni szabadna éppen?

Látom a fajtám bárgyúl, emberül
S én ráütöttem és féltem magamat:
Mégis talán hátha külömbnek
Lehet az egy s elszántabb – a soknál.

S mégis talán ha nehéz béklyók alatt
Jó megmondani, amit ma csak lehet:
Magam s fajtám jobban szerettem
Száz hazafias vigadozónál.

Száz tromffal jöhet ez a veszett világ,
Veszhet s nevethet vén szemeim előtt,
Ifjuság babonás hitével
Hinni fogok, mégis hinni – bennünk.