Ady Endre versei

Méltán egyik leghíresebb magyar költőnk, Ady Endre, akinek költeményeit bemutatjuk ezen a weboldalon.

Ady Endre: Őrizem a szemed

Már vénülő kezemmel Fogom meg a kezedet, Már vénülő szememmel Őrizem a szemedet. Világok pusztulásán Ősi vad, kit rettenet Űz, érkeztem meg hozzád S várok riadtan veled. Már vénülő kezemmel Fogom...

Ady Endre: Sem utódja, sem boldog őse…

httpv://youtu.be/Fh_06G7XVdk Sem utódja, sem boldog őse,Sem rokona, sem ismerőseNem vagyok senkinek,Nem vagyok senkinek.Vagyok, mint minden ember: fenség,Észak-fok, titok, idegenség,Lidérces, messze...

Ady Endre: A föl-földobott kő

Föl-földobott kő, földedre hullva,Kicsi országom, újra meg újraHazajön a fiad.Messze tornyokat látogat sorba,Szédül, elbúsong s lehull a porba,Amelyből vétetett.Mindig elvágyik s nem...

Ady Endre: Elbocsátó, szép üzenet

httpv://youtu.be/4V35nh6Cc28 Törjön százegyszer százszor - tört varázs:Hát elbocsátlak még egyszer, utólszor,Ha hitted, hogy még mindig tartalakS hitted, hogy kell még elbocsáttatás.Százszor -...

Ady Endre: Az én menyasszonyom

Mit bánom én, ha utcasarkok rongya,De elkisérjen egész a síromba.Álljon előmbe izzó, forró nyárban:"Téged szeretlek, Te vagy, akit vártam."Legyen kirugdalt, kitagadott, céda,Csak a szivébe láthassak...

Ady Endre: Add nekem a szemeidet

httpv://youtu.be/h8r_RDrvZ2g Add nekem a te szemeidet, Hogy vénülő arcomba ássam, Hogy én magam pompásnak lássam. Add nekem a te szemeidet, Kék látásod, mely mindig épít, Mindig irgalmaz, mindig...

Ady Endre: Sorsunk

Van az életben egy-egy pillanat,Erősnek hisszük szerfelett magunkat.Lelkünk repül, száll, magával ragad,Bús aggodalmak mindhiába húznak.Csalóka álmok léghajójánA vihar szépen fellegekbe tüntet,Míg...

Ady Endre: Tüzes seb vagyok

Tüzes, sajgó seb vagyok, égek,Kínoz a fény és kínoz a harmat,Téged akarlak, eljöttem érted,Több kínra vágyom: téged akarlak.Lángod lobogjon izzva, fehéren,Fájnak a csókok, fájnak a vágyak,Te vagy a...

Ady Endre: Párisban járt az Ősz

Párisba tegnap beszökött az Ősz.Szent Mihály útján suhant nesztelen,Kánikulában, halk lombok alattS találkozott velem.Ballagtam éppen a Szajna feléS égtek lelkemben kis rőzse-dalok:Füstösek,...

Ady Endre: Láttalak…

Láttalak a multkor,Mosolyogva néztél,Éppen úgy, mint akkor,Mikor megigéztél.Vérpiros ajkaidMosolyogni kezdtek;Olyan bájos voltál,Mint mikor azt sugtad:"Édesem, szeretlek!"Láttalak a...

Ady Endre: Héja-nász az avaron

Útra kelünk. Megyünk az Őszbe,Vijjogva, sírva, kergetőzve,Két lankadt szárnyú héja-madár.Új rablói vannak a Nyárnak,Csattognak az új héja-szárnyak,Dúlnak a csókos ütközetek.Szállunk a Nyárból, űzve...

Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én…

Góg és Magóg fia vagyok én,Hiába döngetek kaput, falatS mégis megkérdem tőletek:Szabad-e sírni a Kárpátok alatt?Verecke híres útján jöttem én,Fülembe még ősmagyar dal rivall,Szabad-e Dévénynél...

Ady Endre: Ha szeretlek…

httpv://youtu.be/on-pycNIO2E Ha szeretlek, akkor hazugság,Amit igaznak hittem én.Hazugság a sírás, a bánatS az összetörtnek hitt remény.Hazugság akkor minden, minden,Egy átálmodott kárhozat,Amely...

Ady Endre: A Halál rokona

Én a Halál rokona vagyok,Szeretem a tűnő szerelmet,Szeretem megcsókolni azt,Aki elmegy.Szeretem a beteg rózsákat,Hervadva ha vágynak, a nőket,A sugaras, a bánatosŐsz-időket.Szeretem a szomorú...

Ady Endre: Üzenet egykori iskolámba

Június volt s ujjongtunk, nincs tovább,Most gyertek szabad mellű örömökS pusztuljatok bilincses iskolák.De elcsitult a jókedv-förgetegS helyére ült a döbbent némaság:Köröttünk már az Élet...

Ady Endre: Meg akarlak tartani

Őrjít ez a csókos valóság,Ez a nagy beteljesülés,Ez a megadás, ez a jóság.Öledbe hullva, sírva, vágyvaKönyörgök hozzád, asszonyom:Űzz, kergess ki az éjszakába.Mikor legtüzesebb az ajkam,Akkor...

Ady Endre: Mert engem szeretsz

Áldott csodáknakTükre a szemed,Mert engem nézett.Te vagy a bölcse,MesterasszonyaAz ölelésnek.Áldott ezerszerAz asszonyságod,Mert engem nézett,Mert engem látott.S mert nagyon szeretsz:Nagyon...

Ady Endre: Eltagadom

Eltagadom, hogyha kérdik:"Elmult minden, nem szeretlek!"Úgy fáj ez a képmutatás,Úgy fáj ez az én szivemnek.De mit tegyek? HivalkodjamBánatommal a világnak?Vagy lenézve, kinevetveSiránkozzam még...

Ady Endre: A fekete zongora

Bolond hangszer: sír, nyerit és búg.Fusson, akinek nincs bora,Ez a fekete zongora.Vak mestere tépi, cibálja,Ez az Élet melódiája.Ez a fekete zongora.Fejem zúgása, szemem könnye,Tornázó vágyaim...

Ady Endre: Hunyhat a máglya

Hunyhat a máglyaEzek a szomorú, vén szemekNem néznek soha másra.Léda, elűzhetsz:E vén, hű kutya-szemektőlSohasem menekülhetsz.Szerelmi máglyaFölgyujtja tán újra a véred:Hiába, mindhiába.Jönnek a...