Ady Endre versei

Méltán egyik leghíresebb magyar költőnk, Ady Endre, akinek költeményeit bemutatjuk ezen a weboldalon.

Ady Endre: Karácsony

httpv://youtu.be/jmJuSjLyo1Q Ma tán a béke ünnepelne,A Messiásnak volna napja,Ma mennyé kén' a földnek válni,Hogy megváltóját béfogadja.Ma ugy kén', hogy egymást öleljékSzivükre mind az emberek -De...

Ady Endre: Az Úr érkezése

Mikor elhagytak,Mikor a lelkem roskadozva vittem,Csöndesen és váratlanulÁtölelt az Isten.Nem harsonával,Hanem jött néma, igaz öleléssel,Nem jött szép, tüzes nappalonDe háborus éjjel.És...

Ady Endre: A legjobb ember

Televagyok félelemmel,Gyöngeséggel, szerelemmel.Gyáva vagyok:Én vagyok a legjobb ember.Ha tervezek, majd elválik,Ha gyűlölök, majd elmálikS ha őrülök,Őrülök mindhalálig.Gyávaságban, őrületbenNem...

Ady Endre: Sirni, sirni, sirni

httpv://youtu.be/qq_pPJ9t5fA Várni, ha éjfélt üt az óra,Egy közeledő koporsóra.Nem kérdezni, hogy kit temetnek,Csengettyűzni a gyász-menetnek.Ezüst sátrak, fekete leplekAlatt lóbálni egy...

Ady Endre: Sirasson meg

Rossz útra tévedtem, világ csúfja lettem.Szép út állt előttem, de nem azt követtem;Nem adok, nem hajtok semmit a világra,Bolond célok után rohanok zihálva,Bolond célok után álmodozva, balgán -Így...

Ady Endre: A nagy szerelemből…

A nagy szerelembőlNem maradt meg semmi.A multat olyan jólEl tudtam feledni:Nem emlékszem másra,Csak a búcsuzásra.Megfogtam kis kezedHűséget fogadva,Kacagás volt nézni,Hogy meg voltunk hatvaS míg ott...

Ady Endre: Félig csókolt csók

Egy félig csókolt csóknak a tüzeLángol elébünk.Hideg az este. Néha szaladunk,Sírva szaladunkS oda nem érünk.Hányszor megállunk. Összeborulunk.Égünk és fázunk.Ellöksz magadtól: ajkam csupa vér,Ajkad...

Ady Endre: Csupán magamtól búcsúzom

Aranyom, én kies parti termőfádAkartam volna lenni.Zengő tavaszú, őszi mámorú,Sok virágos, bűbáj-gyümölcs-hozóS nem lehettem, látod, semmi:Vén tarkómon a kétség megfogottS az életem is sietős...

Ady Endre: Nem feleltem magamnak

Bizony, lelkem,Csak magamnak nem feleltem:De hát választ nem is leltem.ElfelejtemSok örömöm, sok szerelmem:Szép elmenni: ez az "elvem".Ez az "elvem",Csúf szó, de csak így feleltem:Elvvel, szívvel s...

Ady Endre: Elfogyni az ölelésben

Szájon, mellen, karban, kézben,Csókban tapadva, átkosanElfogyni az ölelésben:Ezt akarom.Epében, könnyben és mézben,Halálosan, tudatosanElfogyni az ölelésben:Ezt akarom.Ilyen nagy, halk, lelki...

Ady Endre: Lédával a bálban

Sikolt a zene, tornyosul, omlikParfümös, boldog, forró, ifju páraS a rózsakoszorús ifjak, leányokRettenve néznek egy fekete párra."Kik ezek?" S mi bús csöndben belépünk.Halál-arcunk sötét fátyollal...

Ady Endre: Nekünk Mohács kell

Ha van Isten, ne könyörüljön rajta:Veréshez szokott fajta,Cigány - népek langy szivű sihederje,Verje csak, verje, verje.Ha van Isten, meg ne sajnáljon engem:Én magyarnak születtem.Szent galambja...

Ady Endre: Szivek messze egymástól

Valahol egy bús sóhaj szállt elS most lelkemen pihen,Valahol kacagás csendült mostS mosolyog a szivem.Valahol szép lehet az élet,Mert lány után futokS valahol nagy lehet az átok,Mert sírni sem...

Ady Endre: A kék tenger partján

Ahol mások élnek, szeretnek,Én eljöttem ide betegnek,Csókot temetni, álmot dobni,Nyugodt partokon nem nyugodni.Mindig a holnapra mosolygok,Elvágyom onnan, ahol bolygok,Úgy vágytam ide s most már...

Ady Endre: Ha holtan találkozunk

Áldj meg, ha itthagysz, áldj akkor is,Ha rossz voltam.Nem nézhetünk egymás szemébeMajd egykor holtan.Fölpattant, nagy, halott szemeinkKérdve világítják az éjünk:Miért nem voltunk jók...

Ady Endre: Ha…

Hogyha tudnád, látnád, mit szenvedek érted,Oh, de megátkoznád csalfa hűtlenséged!Koszorút kötöznél, könnyed hullna rája:Letűnt boldogságom sötét fejfájára.Óh, ha tudtad volna, mennyire szeretlek,Nem...

Ady Endre: Ismeretlen átok

Az én útaimonNem nyílnak virágok,Sötétség vesz körül,Csillagot nem látok...Virágokat tépnek,Napsugárban élnekMilyen sokan, mások!...Engem megfogott egyIsmeretlen átok.Nem adott az életNyugodalmat,...

Ady Endre: A vár fehér asszonya

A lelkem ódon, babonás vár,Mohos, gőgös és elhagyott.(A két szemem, ugye, milyen nagy?És nem ragyog és nem ragyog.)Konganak az elhagyott termek,A bús falakról rámeredKét nagy, sötét ablak a...

Ady Endre: A nagy álom

Megálljatok, kínok, sebek,Ne siessetek.Meghalok én szépen, szabállyal,De beszédem van a Halállal.Akarom tudni, mit hozottA szent átkozott?Mint gyermekségem idejében,Elalszom-e, nyugodtan, szépen?A...

Ady Endre: Álmok után

Gyermek vagyok. TemetőbenTarka szárnyú pillangókat kergetek,Átrohanok könnyű szívvelSok besüppedt, elfelejtett sír felett.Gyermek vagyok. MegfürösztömA ragyogó napsugárban lelkemet,Nem látom a...