Ady Endre: Egy megtalált könyv

Zsibbadt sokáig olvasatlanul(Inni, vadászni sokkal könnyebbMagyar kastélyban), s végül kidobtákBűnöknek bűnösét: a könyvet.Jó könyv volt: elmés, szép Voltaire-kötet,Nagy rombolások szent harctevője.(Egykoron volt még a magyar úrnakTisztessége és agyvelője).Ma már a...

Ady Endre: A papok istene

Én véreim, búsak, szegények,Tudom én azt, hogy kell az ének,Kell a zsoltár, kell a fohász,Kell a hit, de ne higyjetekSoha a papok istenének.Tőle jött minden kénes átkunk,Sok meg nem hallott imádságunk,Földi poklunk, ős kárhozás,Szolga-voltunk, szegény sorunkÉs hogy mi...

Ady Endre: Új arató-ének

Keresztek ülnek a tarlón,Keresztek a temetőben,Keresztek a vállon, szivünkön,Keresztek messze mezőkbenS csak a Kereszt gazdája nincs sehol.Keresztek az egész földön,Keresztek tornyon és mellen,Keresztek a földi jóságonS égi szózat: „Megérdemlem,Keresztet mért...

Ady Endre: Pap vagyok én

Igéim bővek, zengők, nagyok:Papoknak ivadéka vagyok.Kálvin szirt-lelke játszott velemS a szép hazugság lett kenyerem.Korcs hegyi-beszéd minden dalomS a hitem: egy pogány hatalom.Jószágom, pénzem nincsen nekemS mégis a Pénzt, a Pénzt hirdetem.S egyszer, életem csúnya...