Ady Endre: Volt egy Jézus

Szent elgondolás: volt egy Jézus,Ki Krisztus volt és lehetettÉs szerette az embereket.Ő mondta: fegyvert a fegyverrelGyőzni s legyőzni nem szabad:Jézus volt, Krisztus: legigazabb.Az emberek úgy elrosszultak(Hiszen nem voltak soha jók):Most Krisztus-hitünket...

Ady Endre: A karácsony férfi-ünnep

Bethlehem, a te hajnalodFérfi-hajnal volt. S férfi-bánat,Hogy fia fogant Máriának.Mienk az arany, myrrha, tömjénS a nagy, fájó gondolatok.Mienk az élet s kötelez:Kisded-sírás velünk veszekszik,A nagy Titok fejünkre fekszik.Óh, testvérek, miénk az élet,Bennünket biztat...

Ady Endre: A nagy kéz törvénye

Látjátok, feleim, ti búsak,Vigadók, harcosak, levertek?Egy tréfás Kéz fölírta az égre:”Ember-pajtások, erre gyertek.”Bolond, nagy Kéz, iromba betűk:Tíz öltő szeme belefárad.S mire az írást jól kibetűzzük,Már el is futott néhány század.S mi táncolunk a nagy...

Ady Endre: A Jézuska tiszteletére

A született Jézus,Ez igézetes gyermek,Áldja meg azokat,Kik a szívünkbe vernekMérges szuronyokat.Áldassanak bennünkA kifeslett vér-rózsák:Bánat, kín, szenvedés,Mert Jézus volt a JóságS a nagy, szent türelem.Csengessünk csengőkkel,Szeressünk szeretettel,Örüljünk, ha...

Ady Endre: Virágos karácsonyi ének

Óhajtozom el a Magasságba,Nagy a csúfság idelenn,De van Karácsony, Karácsony,Istenem, én IstenemS ember-vágy küldte Krisztusunkat.Két gerlicét vagy galamb-fiókát,Két szívet adnék oda,Hogyha megint vissza-jönneA Léleknek mosolyaS szeretettel járnánk jászolhoz.Krisztus...