Ady Endre: Párisban járt az Ősz

Párisba tegnap beszökött az Ősz.Szent Mihály útján suhant nesztelen,Kánikulában, halk lombok alattS találkozott velem.Ballagtam éppen a Szajna feléS égtek lelkemben kis rőzse-dalok:Füstösek, furcsák, búsak, bíborak,Arról, hogy meghalok.Elért az Ősz és súgott...

Ady Endre: Ősz felé

Sivár, őszt jósló, nyári nap.Tarlóból fújdogál a szél,Egy-egy lehulló falevélSzállongva széltől szárnyra kap.Sivár, őszt jósló, nyári nap.A mult bús romjai közül,Emlékek szálldosnak körülS lelkem borzadva felriad.Sivár, őszt jósló, nyári nap.Emlékezés, hulló...

Ady Endre: Az ősz muzsikája

Most is együtt a Csönd s a Lárma,Az Ősz csak bennünk változott,Ódon és nemes muzsikája,Ha van szép szív, ma is megleli.Színe, könnye, búja a régi,Nótái is a régiek,Tud altató szépet mesélni,De fölváj régi sebeket is.Szépek, akik ma élni mernek,Egy-egy feledő...

Ady Endre: Az őszi lárma

Hallottátok már?Ősszel, amikor kavarog a köd,Az éjszakában valaki nyöszörög.Valami dobban.Valaki minden jajt összelopott,Valaki korhadt, vén deszkákon kopog.Egy régi ember.Míg élt, sohse volt csillag az egénS most vágyna egy kicsit szétnézni...