Ady Endre: A legjobb ember

Televagyok félelemmel,Gyöngeséggel, szerelemmel.Gyáva vagyok:Én vagyok a legjobb ember.Ha tervezek, majd elválik,Ha gyűlölök, majd elmálikS ha őrülök,Őrülök mindhalálig.Gyávaságban, őrületbenNem ragyogott senki szebbenS ha szeretek,Nagy vagyok a szerelemben.Ha kétség...

Ady Endre: Nem feleltem magamnak

Bizony, lelkem,Csak magamnak nem feleltem:De hát választ nem is leltem.ElfelejtemSok örömöm, sok szerelmem:Szép elmenni: ez az „elvem”.Ez az „elvem”,Csúf szó, de csak így feleltem:Elvvel, szívvel s be nem telten.Így feleltem,Bátor hangon...

Ady Endre: Egy párisi hajnalon

Sugaras a fejem s az arcom,Amerre járok, száll a csönd, riad,Fölkopogom az alvó Párist,Fényével elönt a hajnali Nap.Ki vagyok? A győzelmes éber,Aki bevárta, íme, a NapotS aki napfényes glóriábanBüszkén és egyedül maga ragyog.Ki vagyok? A Napisten papja,Ki áldozik az...

Ady Endre: Vajjon milyennek láttál?

Nagy és derűs kópéságomVéletlen, napos mezébenJobb szerettél volna látni?Csupán egyszer látni engem:Gondolod, hogy mindent láttálS hitted-e, hogy szívig-láthatsz?Minden vagyok, amit vártál,Minden vagyok, amit nem sejtsz,Minden vagyok, mi lehetnék.S minden vagy, mi...

Ady Endre: Jobb nem vagyok…

httpv://youtu.be/8dTL1zeqQuw Jobb nem vagyok, mint annyi sok más,Egy beteg kornak dalosa.Vergődöm az ellentétek közt,De irányt nem lelek soha.Magas, dicső eszmék hevítnek,De elkap a tömegnek árja:Bennem van a kornak erényeS bennem van minden léhasága…De néha,...