Ady Endre: Jóság síró vágya

Meleg karokban melegedni,Falni suttogó, drága szókat,Jutalmazókat, csókolókat:Milyen jó volna jónak lenni.Buzgóságban sohsem lohadni,Semmit se kérni, el se venni,Nagy hűséggel mindent szeretni:Milyen jó volna mindig adni.Még az álmokat se hazudni,Mégis víg hitet adni...

Ady Endre: Az én bűnöm

Én csak adtam, adtam, adtamS akik kaptak, egyre kaptak,Mért dühöngnek énmiattam?Én csak éltem és daloltam,Többet, jobban, erősebben.Olyan nagy bűn, hogy én voltam?Hát kárhoztam, hát vétkeztem,Mert másoknál külömb voltam?Nem akartam, nem kerestem.Hát igazán ez a...

Ady Endre: Egy kevésnyi jóságért

Ha van még Jó bennem, óh, uram,Kérlek és nem is szomoruan,Óh, mentsd meg belőlem.Hiszen annyi jósággal jövék,Ám lelkemnek szemérem-övétLetépte világod.Valamikor voltam örömöd,Ne hagyj itt ocsmány, bús végek között,Nagy gyalázatomban.Most, hogy Bűn és Idő elszaladt:Úgy...

Ady Endre: Nagy furdalására lelkemnek

Nagy furdalásáraLelkemnek sohse riadtam,Sohse fájt az életMiattam.Tágas szemeidbőlHasztalan jött bús nézésed,Nem voltam rossz másnak,Se néked.Mindig jó úr lenniAkartam és jó úr voltam,Néha jártam s néhaBotoltam.Vállaltalak szívvel,De ha vállam kemény lenne,Szívem...

Ady Endre: Uram, segits bennünket

Be szép: a jó:Tavaly a Hűvös-völgybenSzakadt a hóS olyan szép voltA jóval nem törődni.S olyan jó volt,Mert jó a szép,Az Életnek szent GangeszétMese-virágokkalFájón benyiladozni.Be szép: a jó,Hahó, hahó,Valahol, hiba történt,Valahol a nyiladozóVirágokkal.Olyan jó voltS...