Ady Endre: A föl-földobott kő

Föl-földobott kő, földedre hullva,Kicsi országom, újra meg újraHazajön a fiad.Messze tornyokat látogat sorba,Szédül, elbúsong s lehull a porba,Amelyből vétetett.Mindig elvágyik s nem menekülhet,Magyar vágyakkal, melyek elülnekS fölhorgadnak megint.Tied vagyok én nagy...

Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én…

Góg és Magóg fia vagyok én,Hiába döngetek kaput, falatS mégis megkérdem tőletek:Szabad-e sírni a Kárpátok alatt?Verecke híres útján jöttem én,Fülembe még ősmagyar dal rivall,Szabad-e Dévénynél betörnömÚj időknek új dalaival?Fülembe forró ólmot öntsetekLegyek az új, az...

Ady Endre: A magyar ugaron

Elvadult tájon gázolok:Ős, buja földön dudva, muhar.Ezt a vad mezőt ismerem,Ez a magyar Ugar.Lehajlok a szent humuszig:E szűzi földön valami rág.Hej, égig-nyúló giz-gazok,Hát nincsen itt virág?Vad indák gyűrűznek körül,Míg a föld alvó lelkét lesem,Régmult virágok...

Ady Endre: A tűz csiholója

Csak akkor születtek nagy dolgok,Ha bátrak voltak, akik mertekS ha százszor tudtak bátrak lenni,Százszor bátrak és viharvertek.Az első emberi bátorságÁldassék: a Tűz csiholója,Aki az ismeretlen lángraÚgy nézett, mint jogos adóra.Mint egy Isten, hóban vacogvaFogadta...