Ady Endre: Szent Margit legendája

Vallott nekem a Nyulak-szigeteRegék halk éjén. Íme, a titok:Királyi atyja klastromba vetéLegendák szűzét, fehér Margitot.Álom-leány volt: egy fojtott sikoly.Ájulva hullt egy durva szó miatt.S robogtak a királyi udvaronHajrázó, vad, bozontos férfiak.Nyugatról várt...

Ady Endre: Történelmi lecke fiúknak

Hóditották ez országotDerék, lelkes, úri szittyák,Jóttevői szegény népnek:Iskolában így tanitják.De nem így volt ezer évig,Munkás embert ág is huzta,Egy-két ezer úr kötötteMillió jobbágyát guzsba.Magyarország dús ország volt,Van termése, kincse, vadja,De amit a bús...