Ady Endre: Dudorászó, régi nóta

Honnan indulsz és mikor jössz el?Csak tudnám, ki vagy?Megérkezel-e idejébenEgy rossz, vén fiunak?Nagy-e az út s érdemes érte?S érdemes a vég?Verejték-törlés egy homlokrólS egy késett feleség.Mit adsz néki s mit akarsz tőle?Adsz egy életet,Mely kárpótol, fizet busásanS...

Ady Endre: Asszonyok a parton

Állt a parton ezer asszonyKeszkenővel és virággal,Kik zokogtak, integettekS én ujjongtam a hajón.Jött az alkony s ködbe vontanÁllt a parton ezer asszony.De még láttam a zsebkendőt,De még hullott a virág.Jött az éj és úgy sötétlett,Mint a multunk, mint a bosszú,Állt a...

Ady Endre: Mai asszonyok udvarában

Én nagy, ifju éjszakáimat,Éhes, piros éjszakáimat,Csók-étvágyam, ami elhagyottS nem oltották a tegnapiak,Adjátok vissza, mai asszonyok.Most itt vagytok keggyel, röpkedőn,Eljöttetek keggyel, röpkedőn.Régi erőt és régi hitet,Mit eldobtak a nénjeitek,Visszaadjátok, mai...

Ady Endre: Eladó a hajó

Eladó a hajó,Szakadt kötelekkel, tört árboccalÉs minden-minden jófajta rosszal.Eladó a hajó,Egy kis javítás és megint futna,Törődött gazdája megunta.Eladó a hajó,Dicső volt a maga idejében,Tengerre vinni tán ma se szégyen.Eladó a hajó,Vitorlája ezer vihart látott,De...

Ady Endre: Megcsókolom csók-kisasszonyt

Megcsókolom Csók-kisasszonyt, Ki biztosan finom delnő. Lehet, hogy csak addig élek. Megcsókolom Csók-kisasszonyt. Ez az egy nő érdemes lesz, Valószinű, hogy nem él még. Valószinű, nem fog élni. Ez az egy nő érdemes lesz. Könnyel mázolom be arcát, Szemöldökét vérrel...